Devotee Speak
 

Your Name:

Your Email-id:

Suggestion:

--- Recently Posted Comments ---
S.No POSTED BY COMMENTS
1 Potluri Vedanth I& my mother was inspired by swamijis tellings & suggestions
2 Potluri Vedanth I& my mother was inspired by swamijis tellings & suggestions
3 venkates మా దగ్గర అన్ని రకముల రత్నములలో అన్ని దేవతా విగ్రహాలు ఇంటిలో చిన్నవి ఉంచుకునే సైజు నుంచి దేవాలయాలకు పెద్ద సైజు వరకు చేయించి ఒక మంచి కార్యక్రముమనకు అమ్మటం చేయుచున్నాము దయచేసి అవసరం వున్నవారు చెప్పండి క్రిస్టల్ స్పటికం ------ శుక్రుడు లక్ష్మీదేవి మరకతం ------------ బుధుడు విష్ణువు వీటిలో అన్ని దేవతా విగ్రహాలు 1) గణపతి 2) శివలింగం 3) హనుమంతుడు 4) లక్ష్మీదేవి 5) లక్ష్మి నరసింహ స్వామి 6) శ్రీ చక్రం 7) విష్ణువు 8) వెంకటేశ్వర స్వామి 9) కూర్మం ఇంకా ఏవైనా విగ్రహాలు అన్ని సైజులలో లబించును.9966828095hi ho ar you crystals, marakatham &solagram&sri chakram& unlimited size in the form of all gods & statues are availabe contact me if need to u & ur fri call
4 Nagamani Kadambari With ref to your CHANDI MAHAYAGAMU from 12th feb to 24th feb, I would like to state that as it is not telecast in TV, if it is advertised in TV giving the EXACT TIME of kumkumarchana all the devotees from all the places who are unable to attend personally, can also do KUMKUMARCHANA at their respective homes at the same time. If one comes to know will surely spread this word and all can participate. Thanks
5 ramaiah how to known me?
6 bhaskerkumar london suggestion lodnon,uk opening tv channel head office jerusalam...ahmedabad...chennai. inviting turkey who is modern in islam to learn and understand hinduism from deeply
7 bhaskerkumar londons sugggestion lodnon,uk 24 hour sanskrit tv..bhagwat..bhagwad gita...ramayan..ayurveda...veda..upnisad tv channel for whole world giving knowledge.
8 A P SAKTI MURTY residential sadhana classes to youth/ middle aged/ old may be carried out by swamy for 7 days
9 M.Ramesh Babu Sir, Kindly do something to at least from now people do not go to other religions. Kindly drive out the ignorance prevailing in the society. Other religions are also equally preaching. when we have our own Hindu religion with us why should we go to others.
10 K.S.L.Narasimha Murthy i request swamiji please exhibit pravachanam c.ds and it price
11 sundeep redy salutations at the holy feet of swamiji.i want to be sishya to swamiji please send the details.
12 D Bhaskar Rao Sorry but if somebody want to stay at the Ashram then in which way he/she may proceed that information should mentioned on line that will better for everyone, thanks
13 K.S.L.Narasimha Murthy kindly display pravachanam c.ds list and its price
14 M.KASIVISWANATH ,HE IS ULTIMATE
15 M.KASIVISWANATH NOTHING,HE IS ULTIMATE
16 V Srinivas Sir, This is regarding your website address on Sreepeetham Telugu magazine. Website Add to be corrected. Pls do the needful.
17 Rajagopalan would like to listen of atma bhoda svbc channel 20th december 2013
18 Raghu This is the high time to UNITE all HINDUS, as we are already delayed. Let us fight for our rights
19 S.RAGHUVEER dharmadheeksha.when weele comeing in next leasan.DHARMADHEEKSHA.
20 raghunath By mistake i posted yathas instead of Yatra. sorry for that.
21 raghunath if any yathas with swamiji pls mails us, we would like to participate with swamiji
22 GOVINDA RAJU please send any details by mail
23 KALYANI Me pravachanalu chala inspiring ga untayi. PRANAMALU MEEKU.MA YOKKA DHARMA SANDEHALU KUDA NIVARINCHA GALARU
24 GANESH B NAIDU daily I listen your spirtual talks and i am impressed and i have gained lot of knowledge in spirtual and devotion towards god kindly arrange to send me books written in english updesa saram and sadham parchakam hope you will arrange the necessary charges will be paid accordingly and also i want to meet personnaly also in hyderabad, I am resident of mumbai.
25 A.GURUSIMHA RAO respected swamiji,through your programme i saved my life. i want to submit my hearful thanks on your feet. i hope god will sure hear my prayer.
26 v raghu sree peetam aadhyatmika masa patrika bagundi....meru rasina samadhanalu thrupthiga unnai kaathika masam gurich baga capinaru
27 nagaraju how to do medotation
28 MADDURU KRISHNA KUMAR PADARDHAMU GURINCHI ANDARU CHEPUTARU YADARDHAMU GURINCHI ANUBAVINCHE MEERE CHEPPALI
29 ratnakumari Bagunnaye
30 satyanarayana sarma Pl upload Kathoupanishad pravachanam
31 sruthibandi manchi barthni pondalate
32 Venu Gopal Parupudi Please advise me how to subscribe for Sreepeetham magazine. I live in USA. Do you accept credit card payments or Dollar check?
33 N Govindarajulu Pujyasri guruji gariki , mee priya sishudi janmadina shubhakankchalu. N Govindarajulu
34 raghu happy birth day swamiji dharma deeksha thwaraga start cheyandi....
35 v. raghu my freinds daughter was suffering from fever. they roamed to many hospital but she was not cured.finally she was cured by jesus so she changed into christian.......why was this happen....?????
36 v raghu darmadeeksha is right decision all hindus
37 P M Jeyaraman Humbly requesting Swamiji to bring out Books, monthly magazines etc, publications, articles in english also for the benefit of devotees like me [ non - Telugu lingual ] i have written a similar request in another feedback form with another email id [ yahoo ] kindly please oblige / consider
38 SRINIVAS KASA I have booked monthly magine, order no.B1863, status confirmed, but till now i have not recd any msg nor reply mail, & contacted nos. also no body lifting the land line, we are looking for the magine since more than one month.
39 sravani please let us know how to get slokas on Ganesha,hanuma and narasimha that we should read while we place rudraksha on Brahma randhra
40 Bobba pavan kumarreddy I am master in yoga . Till I have some doubts in Meditation. After your Swapna Darshanam some of my doubts are clarified. and pls Give me suggestions How to select correct Guru for my Meditation.
41 raghu rama sai I wany to buy katopanisht audio cd or dvd. how can I get it?
42 N Govindarajulu Poojyuliana Guruvugariki,Hryudhayapoorvaka namaskaramulu, Website lo "Dharma Dheekasha" - Hindu dharmaninki sambhandinchina vishayalu telayaparichenduku mikkili khruthangnnuninni. Itlu, Mee Shishyudu N.Govindarajulu
43 A V Suryanarayana Swamyji Mulali H.B. Colonyay Rudrakha deeksha ku sambandhinchi 3 Slokalanu web siteay unchutamannaru, SriPeetam Bookalo prachuristamannaru? Booko raledu, weblo kanpaduta ledu
44 RAMESH VANTIPALLI Dear Sir, I need small request from your side, can you please provide the net banking option in your website instead of debit card, credit card through online purchase of books. Thanks & Regards, Ramesh Vantipalli.
45 Subhash Bose Dear Swamiji, I would like to bring your notice that nobody is converting to other religion for money but they are converting only for their self respect. So please try to destroy this caste system in our Hinduism. Still SC people are facing high discrimination from so called upper castes. They are not able to tell their caste in our society because upper caste people are treating them as slaves and untouchables. memu ento manasika khoshaba nu anubhavistunnamu..e hindu matam lo puttina papaniki garvamga batakaleni paristidi..malli janmantu vunte pedda kulamlo leda other religion lo puttalani anukuntunnamu happy ga bratakadaniki...
46 sarath chandra Gandikota guruvu gariki padabhivandanamulu.Mee dharma deeksha nu patinchadaniki chala asakthi ga eduruchoostunnamu.mee website lo daniki sambhamdinchina vishayalanu ponduparachagalarani manavi. mee samkalpanni neraverchalani mee aaseessulanu korukontu mee padamulaku namaskaristu mee sishya paramanuvu.
47 Ravi Varma D This is an excellent effort by swamiji to save HINDUism from external and internal evils. I feel that this website can be developed further bcause most of the people from other placess will follow the website.
48 V.Jayakrishna Reddy Namaskaram Swamiji Gariki, You are th only one leader to Develop the hindhu Dharmam,Meeru chesthunna Ekaryakramala anni youth tho cheinchali , Hatsaff to You Swamiji
49 u.v.sudhakar Swamiji can u pls how to observe this dasara navaratri as deeksha mean daily routine and what to do and whant not to do and what to chant in these days
50 N Govindarajulu Sree Peetham admin brindhaniki namaskaramulu, Thank you very much for considering request and taking steps for deleting irralavant Contents/comments from feedback form. With kind Regards, Nori Govindarajulu
51 V V Narendra Kumar Swamiji, Please conduct more programmes on personality development for teen agers and students through spiritual ways
52 pandurangam i still learn spiritual wisdom by seeing your pravachanam on ttd channel 7am
53 kiran kumar Magazine not received yet not order no.B1542 cell.-9959333228
54 N Govindarajulu Sree Peetham admn. Brindhaniki Namaskaramulu, Pl Delete Un necessary contents in Comments Coloumn recently Posted to upkeep the traditionality of the site. With kind Regards, N.govindarajulu
55 N Govindarajulu Sree Peetham admin brindhaniki namaskaramulu, Please kindly delete the messages which is irrelavant for bhakha/Sishyas posted recently in comments posts. Pl do this immediatly , this is a kind request. Nori Govindarajulu
56 s.prakash no
57 Vijaya Vihari B Swamiji recently I have heard about an organization called Prajwala.this organization brings women out of human trafficking.they also take care of the children of those women.the mental state of those women is unimaginable.e desam lo manam amma ni poojistaam,jaganmaata antam.meeru dayachesi ee Prajwala lo ammalaki aatma sthairyam nimpamani praarthistunnanu.meeru saraswati swaroopulu.meeru matladitae vaari to,vaalalo aatmanandam nimpagalaru.Hari Om
58 shrekkanth sir i want your blessings
59 Ashok Every day morning Guru from all peetham should come live on TV should some disclosures to educate people.
60 Kartheek Darbha Namasthe It is good to add our vedic information like Astrology, Palmistry etc., to the Sreepeetham portal which are pretty good resource gave by our saints. So, that people who are interested can follow and learn so many things which are realistic with the blessings of Swamy Paripoornananda . By launching optimistic material in the portal regarding the science which I mentioned above. Thanks Kartheek Darbha
61 ramvaibhav sri swamiji okasari vemulawada rajanna swami ni darshiko galarani na mana vi...jai swamiji
62 ramvaibhav swami punnaya swami ki jarigina daniki chala badaga undi...miru chalabaga poradaru..elantivi inkosari jaagoddu ante mana hinduvulalo
63 ramvaibhav hinduvu nani garvinchu hiduvugajivinchu.....jai swamiji...jai sreepetam
64 ramvaibhav mi lanti mahapurushulu edeshaniki chalaavsaram swamiji...ma pranalu poye antavaraki mithoneuntam...jai hind
65 srikar swamiji you are truely inspiring..
66 Prof D M Ravi Prasad Swamiji Introduce Spritual Development Trainings Everyday in the Ashram
67 Nagendra Kumar namaskaram to sreepeetham. please organize and conduct speeches in kadapa also if possible so that i can listen paripoornananda swamy speeches lively .
68 vijayakumarkaranam we must give free education,food and shelter for street children and children under below poverty line.
69 Purnachandra rao There are many practices in use in rural areas which are driving away many low caste people from Hindu religion.Kindly reform there first. Many so called elders are the root cause for continuation of these practices like two glasses in hotels. Before govt take over lands and distribute to non-hindus, it is safe karanams and village heads let poor people to cultivate the lands. Let them live alongwith us, have water from the same well/tank/tap attend the same temple functions. Then they do not feel alienated. Let us not serve other religion leaders like YS Rajasekhara Reddy or Owaisis of Hyd or Sonia who are plundering hindu properties in disguise. I have much to inform you but I will open my mind if I am received properly. Thank You. Ch Purna Chandra Rao, 9677285770.
70 k.kirankumar meeru naaku bhagavanthu yechina gift
71 k.kirankumar meeru naaku bhagavathu yechina gift
72 Bhaskar lingam Chakilam Spech vidoes
73 Bhaskar lingam Chakilam Swamyji spech vidoes
74 Annam.Damodaram Kindly choose me one of the devotee or volunteer to your sevice of Hindu Dharma pari rakshana.
75 prabha please upload lalitha sahasranama vivarana by swamiji in you tube channel
76 KOTI PLEASE WATCH PARIPOORNANANDA SWAMY PROGRAMS..
77 krishna chandra panigrahi I bow my head in front of the monk. Really very great and courageous swami. But what i just want and suggest behalf of students and youth is let you make the people know about the legacy of this tradition in terms of,by means of techno"logical" aspect too, i.e.tell the scientific truths and greats in our tradition which was formatted by our earlier saints. Thank you.
78 HANUMANTHA RAO YERRAMSETTY i admired by swamijis speeches.hindu samajaniki meelanti guruvula avasaram entho vundi.november lo chepatte siksana vivaralu teluopandi.danyavadamulu.
79 Lalitha B.K. Poojya Guruji, Vandanamulu I listen to your discourse on Lalitha Sahasranama Rahasyam everyday and am very happy. thank you for the same Abhivandanamulu
80 I RAMAMURTHY GURAVENAMAHA
81 RAVI SHANKAR GURUPOORNIMA WISHES TO POOJYASRI GURU SWAMIJI "GURU MEANS EVERYTHING"
82 Raghavendra Hari Om, Namaskaram to Guruji, Your examples are really amazing and very easy to understand and your way of explaining is also as good as that. Require your blessings to have and follow the spiritual path which you explain to us. Would like to hear on all works of Sri Adi Shankaracharya and his definitions. Please arrange for your Pravachanams In Bangalore as there are too many devotees waiting for the same.
83 ShivoHam Inner Planets (Moon, Venus, Mercury & Sun) are Sookshma Prakrithi & Satva. Outer Planets (Mars, Jupiter & Saturn) Pancha Pranas & Indriya Shakti. They are Rajas. Earth - Home planet is Thamas.
84 ShivoHam Every aspect of Vedanta is proved by science. Only Human being is intelligent to unite both Outer (Vedas) & Inner (Vedantam) Prakrithi as one knowledge proving Jiva is Brahmam.
85 ShivoHam UV light (Gods) of HirnyaGharba the knowledge of Brahman destroys Dvaitam of Visible light. Ishavasya Upanishad.
86 ShivoHam Sun Light has different bandwidths. Visible light is subjected to create shadow & light (Dvaitam) on planets part of Prakrithi. Hence knowledge of universe is not paripoornam.
87 ShivoHam Black Hole = Brahma Randram the union of Shiva & Shakti. Outer Prakrithi = Inner Prakrithi. Due to Upadi the sun light get identified as (Nenu).
88 ShivoHam Lord introduced Swami Paripoornananda. through my Mother. Shortly became his disciple listening to all Pravachanams.
89 ShivoHam My Mother follower of Achala Sidhantam stood as great Critique. I believed that Advaitam is the choice of my Guru Dhakshinamurthy.
90 ShivoHam Lord Shiva took control of mind (Indra) center of senses and guided me into the path of Advaitam.
91 ShivoHam Nirvanam - Superior conjunction of Mercury with Sun. Sushupti - Inferior Conjunction of Mercury with Sun. SHIVOHAM!!!
92 ShivoHam My doubts are cleared by pravachanams. Sashtanga Namaskaram Swamiji for explaining Paripoornam. Jiva is Brahmam.
93 ShivoHam Swami Paripoornananda is a great asset to Humanity and choice of Lord Shiva.
94 ShivoHam Active & Inactive states of Black Hole due to Gravity. Rotation, revolution & characteristics of planets & Sun around Black Hole. Death of great chemical factories "Stars(Sun)" called SuperNova. Science establishes ADVAITAM as concept of SINGULARITY where all laws of physics come to end by SHIVA the essence of Black Hole.
95 ShivoHam I am Hindu and of age 37 moved to USA after marriage. My spiritual journey started at age 32 in desperate search of balanced state of mind & peace so I can handle imbalances/dvaitam in all kinds of human relations. I am strongly dedicated to Lord Shiva & wept like a child to become my GuRu & bestow knowledge of who I am.
96 Shivoham Shiva Pancha Aakshari - Symbolizes Paripoornam - Na Ma Shi Va Ya Na - Not Ma & Ya - MaYa Shi - Gyana Agni Va - Ganga symbolizing Anantham & Akhandam Shi + Va = Atma/Brahmam #1 - Realizing Self as Shiva/Brahman there is no Maya (Na MaYa) #2 - Ignorant of Shiva/Atma (Na ShiVa) ends up in the jaws of YaMa (Reverse of MaYa). #3 Shiva represent Atma - Sri Adi Shankaya hailed ShivoHam - I am none other than Shiva.
97 Padmaja Vedantam Namaskaram we enjoy, appreciate and admire your ideas. I personally have some scientific ideas that could be related to our mythological events. Can we form an association to share our views.
98 sasi Pujya samiji gari ki vanadanalu, Mee pravachanalu ante entho ishtam. meeru enno pravachanalu eecharu chala bahgundhi. meeku aa devuni krupa enthagano unadhi. Meeru manavali sreyasu koraku entho mee vanthu krushi chesthunaru . mee ashayam neraveralini manasara korukuntunaanu
99 VISHWESHWAR V GHANKOT attending all most all of your pravachans as possible as over ttd channel. awaiting for your divya darshanam and awaiting to touch your feet.
100 Anand Achari Dear babaji Namaskaram. I would like to have your preachings in English also
101 DHULIPALA SATYAKRISHNA Swamigariki sadara vandanamulu,swami sbi on line netbanking payment tesukovatledu. sripeetam magazine tesukovadaniki sbi online sadupayam pedite baguntundi, kevalam IDBI BANK SADUPAYAM MATRAME UNDI
102 Ramesh Vantipalli no suggestions just only Entered For Better Pravachanams
103 R.SRINIVAS Swamigariki sadara vandanamulu, as assured in the meeting at NTR stadium the down load procedure of ringtone "Sriram Jai Ram Jay Jay ram is not materialised. kindly help in this regard.
104 Vijay Gandhi M Swami,You are doing a lot in reinforcing hinduism but i am ashamed as our leaders are not concerned about it,but we are here.Guruji Please form an association we will strengthen it and help in achieving our goal of making Hinduism stand at the top of this universe.Thanks for what you have been doing swami.
105 N Govindarajulu Namaskaramu, If possible pl upload Monthly "Sree Peetham" Magazine issues from the begining.Wl be Useful to all. Thanks & Regards, N.Govindarajulu
106 MANDALA YADAIAH I am unable to get the chanting by swamijee...SriRam jayaram jayajaya ram done on Ugadi this year...please give me that link
107 DINESH PRASAD T.S. Guru ji i want to attain the gyanam to get the ultimate i.e. moksha from your pravachanam, so i need your blessings. Thank You Guru ji
108 sureshkumarlingampalli iamnewe-mailidsubscriberinthiswebsitepleasefeedbackmye-mailidthankyoujoinus
109 Somayaji Subramanyam.R. I have seen your Holiness service in converting Dalits back to Hinduism.I have observed one thing.In Abrahamic Religions "Goddess" is NOT worshipped."Insistence" on Goddess (Sakthi) worship (especially like Chennamma--Paleym Amma) may help to convince Dalit Christians to come back to their "Mother Religion".-Somayajulu-NYC(USA)
110 Ananta Yeleswarapu I am in USA and interested in reading and distribute the paper to spread the swamiji message. How do I get the copy or subscribe ?
111 Shiva Kumar nothing
112 shyam sundar v Iwantto buy all the DVDs released till date including SRIMAD BHAGAVAT GITA, pl contact me for online fund transfer 9380747848
113 SHYAM SUNDAR V Website has been improved verymuch. for so many years i am asking when swamji will visit Chennai but i am not lucky toget answer, pl reply
114 Kompella VSSPC Sarma Swamiji, We want to hear from you on " The status of Soul after the Death " & " Why for one should perform rituals to his deceased father / mother?
115 C. ANANT RAO H.H.= PRANAM.I WISH IF YOU EXPLAIN CAUSE OF TRAGEDY/DEATH OF INNOCENT LIVES IN " DEV BHUMI"
116 dora Worship and Service is 2000/rupees cost. that is Hindu swamijilu . you save hindu ? you sve hindu people .
117 Phani Kumar My full support to amma vodi karyakramam. GO AHEAD AND STOP NOT TILL THE GOAL REACHED
118 gopi you are excellent person and speeches are very interesting,they give inspiration.your policy of combining of all castes in hindu religion is good idea,with this we can stop Christianity of Hindustan
119 rajendra oh swami i could not understand your speeches because your speeches are related to only well settle peoples useful, but the poor people facing some problems when fallow you speech
120 sarat kumar SWAMYJI pravachans makes me inspire so much.I am devotte of you guruji..
121 u.v.n.pattabi Ram Kumar sir, please anounce SRI RAM JAYA RAM JAYAYA RAM, RING TONE AND DIALER TONE DOWNLOAD DETAILS IN N.T.R. Stadium today sir
122 Surya Prakash i am a devotee of your temple.I will visit your temple regularly.So i want to give a suggestion that is please arrange a shelter in the temple.so,that people can stand with their children for sometime.I had even seen some people strugling in the sun because of lack of shelter.so,I request to please arrange shelter.
123 v.pandurangaiah It is my pleasure to share about SWAMYJI pravachans is most inspiring ignating us the day to day live happening examples taken swamyji is explaing for our sufferings is tremendous swamyji.To come out from such suffering we have to try to reach the swamyji pravachans to every young boys/girls of this society is have to be needed.and i understood what swamyji is dreaming to built a good society.padabivandanam to Swamiji.Thanking you.
124 Sreekantha Guggulla HI,I brought few things from online, but no response or action, can you please check?
125 vanisree Om nam shivayaa
126 van isree swami meru chappy pravchanmulu ventuvunty mansuki chall happy ga vuntundhi
127 Arun Guru garu meru prathi pattanamulo pravachanamula tho patu Vidhyarthulaku Saraswathi, Ganapathi, Dakshanamurthy Manthral upadesham chesthe Baguntundhi.
128 karra aathreya sarma swami vari ki na vinnapamu bharath desam lo vuntu mana nela meeda food titu desha bhakthi leni muslims ni, hindu religion ni insult chestunna chtristians nu tarimi kodamu hinduvu lo unity ravali nenu e issue lo 1st nilabadathanu
129 karra aathreya sarma swamy vari ki na vandanamulu meru tala pettina go seva naku santhashom ga vundi meku na vandanamulu
130 k.venkataramana shastry nice swamiji pravachanalu c bavnayehal chala
131 sunitha I would like to listen /download pravachanams of Nirvanashatkam by swami paripoornananda saraswathi , kindly guide me.
132 ramkumar yadav thnk u
133 ramkumar yadav thank u
134 Bharadwaj Sanathana Dharmaanni kaapadenduku meeru chesthunna krushi ila konasaaguthoone undaali
135 durga nice site
136 VISHWANATH SASTRY Swamiji, please make your pravachanam CDs available every where including free downloading from your official website.
137 DUSI NAGESHWARARAO Sri Mahodaya; with sadar pranams it is to be told that our twin children Sons aged 11 years of whom "UPANAYANAM" is planned this year in MAy month 15th. As such requested to convey if this function can be organised under your guidance in Sripeetham with all religious way with Yagniks-purohits aswell. Presently we are in Narketpally,Nalgonda an area with no facilities to perform. Hope you will convey accordingly at the earliest, so that we can make a visit too to your esteemed place. with high regards; D.NAgeshwara Rao
138 Krishna Rao Yaddanapudi Swamyji put your audio pravachanams in free download
139 Krishna Rao Yaddanapudi LIVE AS A HINDU
140 sridhar fine
141 Sreenu There are no free downloads of pravachanamulu???
142 tandavaakrishna excellent and super
143 rambabu happy mahashivaratri
144 Vinay C Sharma It will be nice if there is a column to take prior appointment with Pujya swmiji
145 VaidyaRaghuramulu good and valuable
146 BC SUBRAMANIAN Would like to know more about different Samadis.
147 a.krishnareddy we are behind you swamy
148 durga reddy g
149 durga reddy good
150 durga pure devotional
151 Ramarao Website is good
152 Aditya Is there any telugu website for sreepetham?
153 RAMESWARAPPA interesting speeches & life success
154 Acharya Amavasya is alignment of Earth, Moon & Sun in straight line. Sun is completely covered by Moon and casts shadow on Moon due to which it appears invisible. This can be experienced during complete Solar Eclipse. We worship Lord ParaMeshwara signify Nirguna/PariPoorna Brahman Sakshi Che Kevalam Nirgunashcha fills the entire Universe as Akhanda Chitanyam.
155 Acharya In Deep Sleep state where the Jiva attains the point of Singularity/Swaroopam is chanted by great Adi Shankara as Shivoham Shivoham. Celebrated as MahaShivaratri the darkest significant Amavasya in the year.
156 nalinasastry guruji please mee pravachanam ee weeklo ekkadundi ani nenu telusukovaccha
157 Sivadoot Guruji, naku me daggara sishyarikam chaylani undi. Please allow me. thanks.
158 Acharya The experience of one Nirvana in Turiya "A Journey into a Black Hole" How Star/Sun gets destroyed by Hiranyagharba a Supernova. "Black hole destroying a star". Feast your eyes with pictures of spectacular creation captured by Hubble Telescope http://hubblesite.org/gallery/album/
159 Acharya The experience of one Nirvana in Turiya A Journey into a Black Hole How Star/Sun gets destryed by Hiranyagharba. Black hole destroying a star Feast your eyes with pictures of spectacular creation captured by Hubble Telescope http://hubblesite.org/gallery/album/
160 Soma "Aham Brahmasmi" - Mahavakya reveals the concept of "Singularity or Adviata - I am Brahman". This is the ultimate state of Nirvana/Moksham one can attain only through Self enquiry "WHY" before performing any action. In the state of "Nirvana" there is no experience since there is no "Creation/Vishvam". All the universe/creation is dissovled into REAL SELF/SWAROOPAM the state of "NIRGUNA BRAHMAN". The phenomenon of Evolution of Universe in below videos from BBC in YouTube. Part 1 of 5 - Super-massive Black Holes - BBC Horizon
161 Aravind Guruvu Gariki Sastanga Namaskarmulu. Kindly inform us when will u come to Hyderabad. Subabhivandhanamulu. Aravind
162 Aruna Poojya Swamiji, I have watched your voice on supporting the Film "Viswaroopam" . Really every one should realize on this and great job that you have raised a voice.
163 Madhuchandra Kumar Swamiji, please provide options of even donating 100Rs/-.
164 Koteswara Rao me yokka Hindu Dharama parirakshnalo nenu oka samidhanavuthanu
165 Praneeth thanks to swamiji for giveing knowledge
166 Mahesh(Guntur) For all the Pravachanam DVDs, AudioCDs, Books by Pujyasri Swamiji, I Am Hindu T-shirts and Sreepeetam Magazine Subscription detaiis, Please contact: Sreepeetam Office # 1-9-278/10/1 Lalitha Nagar Vidya Nagar Hyderabad - 500044 Ph - 040-27076655
167 Mahesh(Guntur) Pujyasri Paripoornananda Swamiji's pravachanam at Nellore from 27 Jan,2013 to 4 Feb, 2013 everyday morning 7am to 8am and evening 6.30pm to 8pm at VR College grounds, Nellore
168 ravi this christian ministry is publicaly telecasting vedas in subhavartaha television. MR.RANJIT IS OPENLY SHOWING HINDU VEDAS IN SUBHAVARTHA TV TELLING ALL HINDUS TO CONVERT INTO CHRISTIANITY. This ministry is in full support to all muslim organisations. keep watch on this church. Ophir Ministries LIG- 86/1, 3rd Phase, KPHB Colony Hyderabad 500072 AP, India info@ophirministries.org +91-40-23058536
169 DR.C.N.GUPTA Please kindly update availability dvds of Bhagvadgeeta
170 Mahesh(Guntur) For latest updates like the facebook page of swamiji "Paripoornananda Swami"
171 Malini Satish Hello Please let us know how to send a donation check to Sreepeetham? thanks Malini
172 vedamurty hindu dharma parirakshanalo mammu kooda bhagaswamulanu cheyyandi. udata bhakti mee adugujadallo nadiche prayatnam chestam.
173 P SRINIVASRAO ok
174 raamasivaanujam mi abhiprayalaku memu vennati untu prosthamistamu mariyu prati hinduvnu melukolipe disaga adugulu vedhamu.
175 bobby happy sankranthi
176 BHARATH BHOOSHAN kindly give a notice to my mail id as soon as all the 18 chapters of geetha s put in sreepetham website. thank you
177 krishna we need you to our society now. we need to protect our hindu dharma and protect our traditions. your services are wonderful. thanks. krishna.
178 Sunil Kumar Esarapu Swami it is time for Hindu Swamiji's to enroll in FACEBOOK.now a days it is the most effective tool.
179 V. KALEESWARAN Pujya Swamiji, I want to buy more than one item of CD's thro' HDFC debit card.Attempt failed. Please suggest. PRANAM.
180 Venu Gopal Dangeti My home town is very VIRTUE Place B'coz todays Adi Shankaracharya is from Kakinada.
181 N Ramesh Sri Sri Swamiji, We at our home are great fans of yours after us watching your discourse on Sri Bhagavad Geetha on SCVC channel for last couple of months. Though we dont have any basics knowledge in spirituality, it attracts so much and made us watch every day without fail. Your words are so simple, attractive and real music for our ears. We really feel blessed for this opportunity & wish it should reach millions of people around the world & everyone should get benefited with essence of life as we are experiencing it. My humble suggestion would be, if this programme is subtitled in English (might not have same charm as you recite, yet) it would reach lot more people beyond boundaries. Also we would be fortunate & love to know if we could get a copy of Swamijis complete discourse covering all chapters of Sri Bhagavad Geetha in a DVD through courier. Seeking your blessing & with lots of love, N. Ramesh & Family. Chennai. Tamil Nadu.
182 sai kiran with gods gift everything is good
183 srinivasareddy m v namasthe swamiji... can available swamiji pravachanams dvd s by courier or post.. thank you..
184 Gnana Sheela I am listening to various Pravachanams by other Swamiji's in pravachanam.com. Please bless us with Pravachanam for Sri Rudram with your excellent approach of unfolding the essence of Vedas.
185 R.S.RAO Kindly arrange to upload E-Books and Audios of Pujya Swamiji, if possible, for the benefit of devotees/viewers.
186 kiran kumar Please let me know how can i meet guruji in hyderabad.
187 chandrasekharsarma sososogoodtellmeammakamakshi
188 GnanaSheela Padabhi Vandanamullu Swamiji. You are sakshat Lord Shiva in the form of Dhakshinamurthy spreading the vedic supreme knowledge. All your Pravachana's are heart touching & there are no words to express my feelings for the depth of meaning & secrets of divinity they reveal more I listen to them. I admire Jagat Guru Sri Adi Shankaracharya's works. Please bless us with Pravachana's to SHIVANANDALAHARI,SOUNDHARYALAHARI & SHIVA MANASA PUJA.
189 V.RAJYA LAXMI swami!you are my gyana guruji how can i get bagvatgeeta cds.please suggest me
190 srinivasamurthy Swamy Your speechs are very powerful & inspire me lot in Bhagavat Geetha pravachanam.
191 SUPRAJA SURA SRI SRI SWAMIJI IS A BOON TO ALL HINDUS. WE ARE VERY THANKFUL TO SWAMIJI FOR SUCH A NICE PROGRAMMES DONE BY SWAMIJI.
192 SATHYAKANNAMANI Namasthe! Mama Namaskaram to Sri Swamiji. adiyen Srirangam nagare vasami. TTD madhye aham pratidinam Bhagavat Geetha pravachanam shrunomi , bahu samyak asti, Very impressed about Sri Swamiji , Samskruta Jnanam api vardanti , swamiji padabhyaam danyavam samarpayami. by Sathya
193 Mahesh Guntur హైంధవులందరికి కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు
194 S.PRAVEEN Give me details regularly about where swamiji giving pravachanamulu
195 G.Leela provide swamiji's kakinada speech 16.9.2012 on website immediately
196 sreenivasulu when can we get the bhagavatgeetha complete 7 to 18th chapter CD/DVD set
197 sarada Your discourses are heart touching..
198 MOHAN PHANI RESPECTED ALL DEVOTEES ON 26-11-2012 IN HYDERABAD DEEPOTHSAVAM IS CONDUCTED BY BHAKTHI TV AND SREEPEETHAM SWAMIJI IS ALSO PARTICIPATING ALONG WITH SRINGERI PEETHAM SWAMIJI .PLEASE PARTICIPATE IF YOU ARE LIVING AT HYDERABAD EVENING AT 5 PM AND CAN WATCH THE LIVE COVERAGE BY BHAKTHI TV FROM 5PM ONWARDS
199 Mahesh Guntur Followers of pujya swamiji , if u want to here discourses of swamiji in audio format, do visit "Pravachanam.com" and also visit "Vignanam.org" for "collection of Spiritual and Devotional Literature in Indian languages"
200 nandini lingeshbabu pranams to swamiji. i was hearing discourse of bhagavadgit on youtube and heard from you that gayathri mata belongs to golla caste. can u pls elaborate on this.
201 Swapna Namaskaram Swamiji, I really liked the concept of GOSEVA. Currently i am located in Sydney. I would like to give some donation to GOSEVA. When I am trying to do with from "Donations" it is taking only indian card details? Can you please let me know how can i transfer money. Thank you.
202 sachin tripathi swamiji,Aaadiguru sankarcharya is decalred as varna-sankara-cross-breed by google,plzz help us all-http://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shankara
203 Mahesh Guntur @Srinu Garu , Magzine yearly cost is 150 Rs online(12 books 12 months for 150 Rs )
204 Mahesh Guntur @Srinu garu , Magzine is monthly and cost is 150 Rs online and 100 Rs offline (I too subscribed for the same online)
205 rambabu(bhimavaram) andariki karthika masa subhakankshlu
206 Ram Danaboyina Ordering books / CDs / DVDs one at a time is a quite a chore. Website may need to be revamped to accept multiple selections, and order in one go, instead of selecting and placing an order for one item at a time.
207 srinu what is magzine yearly price ?its showing Rs.150/- its monthly or yearly?
208 N Govindarajulu Dear All,Pl updated with Pujyasri Guruji's,Hindu Bhakthi Rathayathra started from Kurnool to Tirupati from today.
209 M V RAMI REDDY For Monthly magzine subscription , it is showing only monthly, please make it yearly
210 Mahesh Guntur followers of swamiji can follow "paripoornananda saraswati swamiji" page in facebook for updates
211 vanitha Namashkar swamiji, I am devotee of you I watch every morning your pravachanam nice to hear. I already sent 2 mails reg. Rudraksha till now I did not receive any mail from you why?
212 Narasinga Rao Swamiji's debate skills are great and non-comparable. His knowledge about the topic of debate he participates is infinite. Swamiji, give useful tips to common people on how to stop religious conversions in our society! What role should each Hindu individual play to stop conversions?
213 Nori Govindarajulu For All Pujayasri Guruji followrs,Came to know that our Pujayasree Guruji is arrested at Hyderabad,Please can we go to hyderabad or what steps we are going to take.Respond immeadiatly. N.Govindarajulu
214 rajupatnala Manamantha okey niyamalu patinchela cheyali
215 Mahesh Guntur please update "ఈ మాసం మీ కోసం రాశి ఫలితాలు "
216 karteek Namaste swamijee na peru karteek, nenu rajahmundry lo vuntunanu, ee msg dhwara na manasulo maata chepalani anukunnanu. Na friend (naresh) modhatlo atheist kani konni rojula taruvaatha juses ni nammukunnadu endhuku ante mana dhevathala stories sarimga leevu lord Vishnu lord shiva kaliste brammha putadam eamite ante vaalu gays inka chala cheppadu VEDAS LO earth flat gaa vuntundhe ani, VEDAS lo earth chuttu sun teruguthu vuntadu ani vundhe ani so hindus nammevi anta wrong Bible is correct kavali ante mee Vedas ni tesukoni ra nenu bible ne tesukostanu eadhe truth tho telustundhe antunnadu. Naa manasulo nenu chaala badhapadanu endhukamte nenu hindu ne kani naku antaga Vedas gurimche teleyadhu so nenu na friend ki correct answer evalekapoye vaadeni , apudunumche nenu god ki pray chestune vunnanu endhuku ela jarugutundhe valla bible la mana Vedas ni print cheyalema,vaalu churchs lo christian preachers estunattu manam Vedas guremche Upanishads guremchi, puraanalu guremchi preaches este baagunnu kadha, poni doubts vaste adagataneki eavaru vundaru. Andhuvalla nenu chala badha padanu kani eppudu chaala happy ga feel avutunnanu mee raaka valla, god na prayer vennaremo leka meerupam lone god vacharu eamo ani chaala aanamdha paddanu ande. Memalanu chusi naaku kondamtha balam vachenattu iemdhe Mana hindu veluvalanu dhebateyadaneki kontamandhe Christian pastars wrong ga msgs estunaru avi anni wrong ani manam vaateni teppi kotaali
217 Kommu S V Dakhinamurthy Swamiji has been doing a lot of work for dharma pracharam and I am sure it requires money. But when I went to donation section, I found the cause of is not listed. Please add the Dharma Parirakshana as of of the causes, So that People would donate money. We should not reach a stage where the activities slow down because of lack of funds.
218 pranav please provide easy link to donation page for out of country people
219 L.Venu Gopal Reddy Swamiji is the correct Guru for present society. His speeches are the correct lessons what a human being need.
220 A.Lalitha Swamiji please create an facebook page and name it as Sreepeetem and upload Swamiji's video's photos and like it.
221 vidyadhar uppaluru Please give us the capability to pay using a credit card. I live outside the country. I would like to donate toward vedapathashala.
222 Trinamool Warning of Five Divine Devils to Humans Read in :http://www.broowaha.com/articles/14872/warning-of-five-divine-devils-to-humans
223 sai gowtham reddy SWAMIJI HOW TO APPROACH YOU
224 Premalatha Cherupally Namastey Swamyjee, Please visit to USA and give us your speeches to NRI's
225 Hemanth Dear Hindus, Please do not vote for Christian rulers. They have already converted half of AP villages. Dont be foolish and realize that your religion and god is very important for you. Please stop your friends and relatives to vote for christians. Otherwise the Hindus will be become a minority in our own country. Vote for any party in the world but not to a christian party. Vote other parties only if they support our community and culture.
226 Murali Swamyji EE vijayawada nu, mana AP ni foreign mathaalanundi kaapadandi. vellu foreign mathalakosam, mana desa culture ni brastu pattistarata, tirupati ni thokkestharata, Rama sethu ni koolchestharata,Durgamma temple ni pelchetharata. mana prajalu vedhesi mathalakosam, mana sontha desaniki desadroham cheyataniki sidhamgaa vunnaru swamy. mana state ni kaapadandi
227 S.NAGENDRA SARMA i need sms alert on swamiji's programmes so that i can plan and hear swamiji in the days to come.
228 S.NAGENDRA SARMA I LIKE SWAMIJI'S APPROACH AND STYLE OF FUNCTIONING.
229 Hemanth Swamiji, I am 37 year old. From my childhood I have been studying in Christian schools and have seen how the teachers would poison the minds of young Hindus. How they used to call our gods as devils. I used to wonder if anyone would come to support our religion and preach its greatness. At last I see you been sent by God to preach the truth. Please fight against conversions. Me and my family are there to support you. Please save us from Christian rulers (Jagan and Sonia). Please let a true Hindu rule our country and highlight its greatness. My hats off to you!! May God bless you!!
230 girish We need to start TV, news paper and advertising which should work inform od secular but core activity should be of hindus inly, make 5 members teams in all villages across state and country whos life will be dedicated to religion activity swamijis should give training to how do basic pooja at home to every body, photo donations to poor,rituals training like birth, death, marriages and ancestoral poojas should be trained to each and every person across state in priority, and many more if give chance i will caome and meet you personally
231 MuraliDhar Ballavarapu Swamyji EE vijayawada nu, mana AP ni foreign mathaalanundi kaapadandi. vellu foreign mathalakosam, mana desa culture ni brastu pattistarata, tirupati ni thokkestharata, Rama sethu ni koolchestharata,Durgamma temple ni pelchetharata. mana prajalu vedhesi mathalakosam, mana sontha desaniki desadroham cheyataniki sidhamgaa vunnaru swamy. mana state ni kaapadandi
232 srivalli OME
233 Balaji Babu Dear Sri Swamiji, Your speeches are excellent with logic explanation. I am listening,listening, listening...
234 Vemuri Rama Rao Sri Sri Sri Swami Paripoornananda Swamivari Pada Padmamulaku Namaskarinchi, Divya Samukhamunaku, Vemuri Rama Rao, Assistant General Manager (Retired) from State Bank Of India H. # 29-42-01. Visakhapatnam 530020 (Cell: 93475-23003) Vrayunadi, Request get hold on the TTD Temple Adminstration step by step. Government nominees on the Board and the Eo should be from panel suggested by Hindu religious bodies. They should be not only Hindus but also with Hindu Religious mind-set. Issue of Tickets for Darsanam, cottages and sevas should be transparent by adopting user friendly software similar to that of Railways. Quickness and transparency eradicates corruption & dalaries. TTD administration should not interfere except to eradicate corruption. Advance booking should not be canceled on any day even Vaikunta Eekadasi. This leads to black marketing, long waiting and increase of dalaries. Board members should not block rooms on special days. Quotas & vacancies for Vips and to ordinary devotees should be displayed through online digital display Boards. The days from 25th December to 2nd January are Christian Festival days. No need to cancel advance room bookings on Christian festival days in Hindu Temples. Breaks in the movement of Devotee Q-line should be displayed through online digital display Boards in the Q-lines & also outside with reasons there of such as Archana or VIP visit etc. The VIP names and their number causing breaks should be on the display boards. darsam-majjiga paluchana aepoyindi. Laghu, Laghu, Ati Laghu Darsanalu tagginchali. Asalu darsaname ledu, toseyyadamee. VIP la perumeeda vachina vallaki tappa.. With whole hearted respect to Swamuji. Tappu raste khaminchamani korutunnanu. Rama Rao Vemuri, 18-10-12.
235 RAMBABU How to get I.D card to 30th oct 12 at TTD KALYANAMANDAPAM HYDERABAD TO ENTER THE AUDITORIUM.
236 lakshmi swaamiji, meeru ee madye chennai vachchinatlu telsindi.memu miss ayyamu.ee saari meeru vachchinappudumaaku inf vaste chala happy avutamu .meeru cheppevi tv lo chustamu.mee kanna peddavallami aina meeru cheppevi vini chala change ayyamu thank you very much swaamiiji
237 AKKINENI MOHAN PHANI swamiji please put your shedule in the website so that so many youth will follow you and put the hindhu dharma revoltion
238 srinivas WOuld like to see the swamiji's skedule for the month ( like @which place he will be so that we can have the option to hear or see him live)
239 Nori Govindarajulu Sharma Pujaysri Guruji ki sathakoti athmartha namskaramulu,Please create a link in website ,which enables the universal hindus and your followers for enrollment for membership in "Sree Peetham" to support your great workings for Hindu Dharma .Please letus know your Schedule to participate in the Rathayathra to be conducted from 01.11.2012(Birth day of our guruji i.e yours )at near by places in our country. Itlu mee sihyudu N.Govindarajulu
240 kumar Its Now time to make sreepeetham website new.web team make the website new and give the swamiji info to the followers of swamiji
241 AKKINENI MOHAN PHANI THE HINDU DHARMA REVOLUTION SI STARTED FROM NOW ONWARDS
242 PRAVEEN swamiji, Padabhivandanalu for your amma odi and other programs. Converting by illeal means of bad mouthing other reliions, money, blood, bread is most heinous act. I really appreciate your work. please let us know what all NRI's like me can do for your work
243 B MOHAN SWAMIJI, Please give me chance to visit Sreepeetham to get blessings.
244 AKKINENI MOHAN PHANI SWAMIJI I WANT TO SPREAD THE SREEPETAM ALL OVER THE WORLD BY SUPPLYING THE T-SHIRTS OF SREEPETAM AND POMPLETS ,KEYCHAINS
245 AKKINENI MOHAN PHANI SWAMIJI PEOPLE ARE LIVING FOR THE MONEY IN THE WORLD YOU HAVE TO GIVE THE PRAVACHANAMS AND MAKE THEM MOVE TO WORSHIP THE GOD AND GOD IS THE CREATOR.
246 AKKINENI MOHAN PHANI SWAMIJI PLEASE PREPARE THE KEYCHAINS OF LESS COST SO THAT WE CAN DEVELOP TGHE DOVOTTESS BY SUPPLY THE KEY CHAINS ALL OVER THE INDIA FOR HINDU DHARMA
247 SREENIVASARAO.SANKA please provide the more on line bank payment, like AXIS, SBI,ANDHRA BANK ETC........
248 Vimalakumari A Swamiji namaskarams good news vinnamu vakula matha alayam vishayamlo ikanina TTD varu gani Govt. gani chorava teesukoni alaya punarnirmanam tondaraga jarigela vighnalu rakunda ganesh maharaju chudalani korukuntunnanu
249 AKKINENI MOHAN PHANI RESPECTED SWAMIJI UNTIL MY DEATH I WILL FOUGHT FOR SREEPETM AND HINDU DHARMA . I WILL DONATE FOR GOSEVA EVERY MONTH
250 AKKINENI MOHAN PHANI SWAMIJI THE HINDHU REVOLUTION HAS STARTED
251 mohan phani respected swamiji in andhra pradesh mother tongue is telugu .so many people are talking the telugu. for example take tamilnadu the people all will speak Tamil .Like that only in andhra pradesh also speak must and should the telugu .please speak to government and release the go for speaking of telugu is must. Please pull all shoping malls & every organisation is name telugu only.
252 raghavendra For the user world just crying with word hindutva will not help , without knowledge of sanskrit literature , coupled with mother tongue. See the fate of telugu text books under state syllabus .Where is potana, srinatha , dhurjati padya dhara.This fate indicates the planned distruction of the sceintific /natural philosphy ( hindhutva ) Every one with the help of learned persons like swamiji ,if really worried about mere existence of hindhutva .Start teaching your childrens bhagavat gita, ramayana , bhagavatam and works of revolutionary poets like Visvanath satynarayan , srinatha, potan (well guided by guru and relgious practices) coupled with langauge as backbone. Bring them as study texts upto tenth class (10th class) .If dharmetara persons donot want to read them, government should make separate text books for them .This effort for government will take only one year , this will become big acheivement and helps in further distruction. A simple example is shown below. Our literary books written by westren scholars are running like a forest fire , burning remaining minds of hindutva. please check the website http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/index.html for the online searchable dictionaries made by Monier williams , Boehtlingk wilson , stchoupak , kleines , grosses peters burgh , capeller ,stchoupak they are good for self learning sanskrit and just getting meaning of word. But we appreciate meaning of sanskrit words beyond the meaning, only when we read and refer sabdakalpadruma ,vakya sudha (analysis of amarakosam) For this books online dictionaries are not available .is there any institute working to create online dictionaries of indian langauges.
253 e.v.rao hindu dharma parirakshanaku meeruchesthuna seva amogham, hinduvuga puttinanduku mimmalni chusi garvisthunna meemargam maku anusaraneeyam, mimmalanu dharsinchalene korika thappa nenu suggestions icchevadinikanu, thalli bharathi mimmalni challaga chudalani akankshisthu, hinduvuga puttinanduku mimmalni chusi marokkamaru garvapaduthunnanu.
254 mohan phani swamiji want to see at hyderabad. i have known you will be watching the mandapas of ganesh
255 mohan phani sir your program on september 17 th is excellent please do more programs and i will donate as i will we have to bring hindhu dharma into real and we have to put into practice .please release your bhagvadgeetha book as soon as possible.
256 Raj Emandi It will be nice if you can put swami jis speaches in audio version with link to down load into MP3
257 Hemanth Kumar Yadhula Swami Ji, I salute your work. I am very disturbed by the way Hindus are being converted. I do not know how to react. Please provide us a platform to raise our voice against conversions. It is so sad that we Hindus are even electing Christians to power. Why are our people so dumb? A christian enters Tirumala and shows disrespect to our god but still our Hindus vote for him. What has happend to our people. Why are they behaving so foolishly. Who will save us?
258 Nori Govindarajulu To all,hope hindus of the universe may be Very Very shocked about the news of Andhra Prabha dt 13.09.12 published (attached in news clip in the site) which brings awareness to all hindus,mainly targetting to make failure of pranalika against"Hindava Matha Parirakshana" pranalika undertaken by hindus under"Amma odi" programme .Now openly Christianity making plans hindu conversion to christianinty which is unbearable.So pl pl all Arise and Awake be behind our "Pujyasree Guruji" for making all success for Hindava Parirakshana movement to show our solidarity. Jai Jai Hindutva and be proud of an Hindu.
259 N.Govindarajulu Pujyasri guruvu gariki oka vinnapamu,websitelo "wall Papers" frame pondhuparichi Andhulo "Bhagavathpadhakulu Adi sankaracharyalavari,Mee,Maruyu Hindutavaniki chihnamayina "OM" Jhandanu(Flag) etc download chesala yerpatu cheste memu ma pranatalalo,illalo maruyu mavalla ayinavalliki andhachesi "Hindu Matha" prachariniki dhohapaduthunathani na abhipryamu.Dhayachesi ventane chesthe bhaghuntuhani mee sishyudu chinna vinnapamu. Sadha Mee Sevakadu, N.Govindarajulu
260 N.Govindarajulu Pujyasree Guruji gariki padhabivandanamulu,Mathamarpidiki Christhava sangalu chepattuthunna pathakaniki manamu dheetuganilavalini,mana "Hindutva" udhyamam ooupandhukone samayam asannamayndi.Dheeniki meere pranalika sidhama chesi mee sishyulu ela spandhichalo teliyaparachandi. Mee sevakudu N.Govindarajulu
261 usha How do we know that swamiji is going to give pravachan -please give ad s in TV or in net
262 mohan phani swamiji meeru sreepetam television launch cheste andaru chusi taristaru.chala agnanulu tv ni chusi maralane n ajjorija swamy.
263 Vishwanath Pranamam Swami ji.. Mee talk chala baguntai... Nizamabad lo mee ru program yerpatu cheyali swami garu memu andharam meethone vuntam meetho nadustham....
264 Vishwanath swami ji garu... okka vinnapam andi... mana pandagala pramukyanni teliyajese mana samskruthi ni chate aachara vyavaharala gurinchi oka book kani CD kani release cheyandi swami... Sri rama navami gurinchi.. vinayaka chathurdashi gurinchi meeru cheppindi vinnanu...chala bagundi... anni pandagala gurinchi telusu kovalani vundi swami ji garu
265 Gosukonda Srinivasa Mahesh pls.download option in this mail
266 Surya Krishna Kumar Challa Dear Sir, May I request you to kindly enlighten me on "KARANA SHAREERAM.Is it that is responsible for Punarjanma? Regards
267 Surya Krishna Kumar Challa Dear Sir, May I request you to kindly enlighten me on "KARANA SHAREERAM.Is it that is responsible for Punarjanma? Regards
268 Vimalakumari, Hyderabad Swamiji, koti pranams. I impressed by Your programme "Sankalpa Deeksha" > I will attend the programme without fail.
269 Phanikumar Anupindi Good
270 mohan phani please give the information on bhakthi tv of different activities.and dvds books releases
271 sarat chand B Guruji! Namaskarams! I am very delighted on your fight for Hinduism. We all with you and request your continous efforts for Hinduism in India. We will support you in any manner & any time.
272 MVLNarayana Arambha Shoorathvam anukunna AMMA VADI thirigi prambhinchinanduku kruthagnyahalu
273 Nori Govindarajulu Pujyasree Guruji gariki hrudhayapoorvaka shashthanga namaskaramulu, Hidhuvaishishthaniki,vyapthki meeru theesukontunna prakriyalo memu palgonataniki avakasamivvandi.Andhuku memu eethaina application etc procedure uante site lo pondhuparachandi pl.maaku oka chinna avakasamivvandi. Mee Sevakudu Nori Govindarajulu sharam
274 k chandra mohan acharya deva i wanna meet to u i could request give me an oppourtunity
275 padmavathidevi SRI GURUBHYO NAMAHA I WANT TO LISTEN TO PRAVACHANAMS
276 P.Venkata rao Hari om. Iam ardent listner of swamiji talks online. Iam in Trichi. Pl. upload swamiji lectures on Lalitha saharsranamam.His talks are like his gur swami Dayanandaji.
277 P.Venkata rao Hari Om I am devotee of Gita and upanishads. Swamiji's talks are coming from him by his abidence in spirituality. Hence abiding in devotees according to their level. Hearty satha koti pranams. Long live swamiji
278 N.V.Uma Maheswari Namaskarams Swamiji,I am hearing your daily pravachanams in tv.Actually I want to learn entire Bhagawad gita.How can I learn?Can you conduct classes in viazag?
279 Phani Please try to place dvds in hyderabad office
280 BALASUBRAHMANYAM PURIJALA Really im very happy for swamyji's activities for the development of Hindu's and our culture.
281 P. Balasubrahmanyam. Please give me contact address in vizag. for purchase of swamy cd's and books.
282 latha purushotham sistla Namaskaramulu.Nenu roju meeru cheepthunna bhagavadgita vintunnanu. Roju ekkada chusina anni chedda varthale.Avi chusthe chala badha . em cheyyali?mana karthavyam emiti?
283 Aravind Babu I am interesting to join swamy seva. Please accept my request. Aravind
284 Bhaskara Rao K The e-connectivity for payments needs improvement. Tried to subscribe Iswaryabharathi and made payment through credit card. Transaction failed at Sreepeetham. If sent by VPP, I will pay.
285 Srinivas Rao Swamiji meeku padabhi vandanam.. u r awaking Hindu dharma souls. Really inspired.
286 Srinivas Rao I tried to subscribe for monthly magazine. However my Citi bank transaction failed for 3 times. Website designers could you include "Netbanking" option in this website.
287 Mangala N Rakesh Namaskaram swami ji, mee paadalaku nenu shatha sahasra paadabhi vandanalu samarpinchu kuntannanu. Your remarks on anya dharma prachar in Prasiddha TTD Temple & also Ammavadi project is very good & very essential & today's interview at Mahaa TV is a unique, please save our Hindu Dharma from the clutches of anya dharma people. namaskaram
288 lakshmi Mohan Nadimpalli I would like to present an article on "Arunaprasna" , being published in serial form in "Supatha" a journal from Sri Sivaananda Murthy Trust. I would appreciate if Swamiji Could go through it. sincerely, mohan
289 Nori Govindarajulu Pujayasri Guruji, How we can serve in your peetham for upkeeping Hindutva and enlight the people through your directions.We are at Chennai. With High Respect, Nori Govindarajulu
290 Nori Govindarajulu Pujyasri Guruji, When your Plan to Visit,Your Chennai Disciples. With High Respects, N.Govindarajulu
291 G V S Sai babu Gurudevobhyo namah Please add feature to accept donation online so we people from other than India can donate for goseva,narayana seva etc
292 DVSSSSOMAYAJULU Swamiji's Programme Schedules may be updated regularly in the site
293 SUNDARA RAJA Respected Guruji,Your pravachanams are enlightening in nature. But I am finding that many who do poojas, bhajans, attend spiritual meets and hear pravachanams are not really enlightened in their minds and hearts. They continue with their old vises even more profoundly..probably under the assumption that they are exempted from their sins. I request you to preach your audience to convert their real nature towards love of humanity and leaving materialism etc..which are all expected outcome of such spiritual lectures and yogas. I found them more egoistic and arrogant towards others.
294 Surya Krishna Kumar Challa Dear Sir, When Lord Shiva is an embodiment of Juana, on whom he mediates in Dhyana.Once a person reaches a state of realizing himself , what happens to the consciousness of I present in him from millions of births.On whom a Self realized Soul meditate.How do we retain this state of self realization .regards
295 C Pavan Please send your contact address in Hyderabad for getting CDs &DVDs of swamy's Speeches. Thank You
296 G S JANAKIRAM We would lie to listen the discourse of Swamiji on " Sandha Vandanamu-Visisthatha"- why we have to perform Sandha Vandanamu- every day With regards G S JANAKIRAM
297 G S JANAKIRAM Sir The postal charge is being charged for every single item. If we order for different items like CDs, books in a single lot the postal charges will be less. If it is possible, ordering software is to be modified. With regards G S JANAKIRAM
298 ఫణి మీకు వచ్చే మెయిల్స్ కి స్పందన ఇస్తున్నారా లేదా.web team మీరు కాస్త పని చేయండి
299 Murthy The info is not upto date
300 RAMESH WILL I GET ANY DISCOUNT; IF I PURCHASE ATHMABODHA SAY 10 SETS FOR FREE DISTRIBUTION?
301 Bharadwaj Site is eye friendly, I'm requesting you to upload the awesome talk by swamiji on "BHARATEYA VAIBHAVAM" which is delivered at TIRUPATHI.
302 Krishnaprasad Yanamandra Its very Inspiring to listen and see you. Is there any plans to your office at Hyderabad. Regards
303 sriram Respected swamiji hearty namaskarams to you and your ashramites I am one of your student/devotee impressed with your coolest & heartiest speeches as a teacher to speech on Indian culture and customs.I am very interested to listen your golden words always. Thank you swamiji. Yours very sincerely sriram vizag
304 Adarsh I am very happy as you are explaining entire BHAGAVADHGITA
305 k.chandrasekhar namaste sir, we are listening pravachanas in you tube bhagawadgita and some are clear and where as isavasyopanishad etc are not clear and no clarity to hear
306 rambabu.ravula(bhimavaram) అందరికి గురుపౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు
307 A A KRISHNA RAO swamiji gariki pranamamulu.evala mi program ABN ANDHRAJYOTHI RADHAKRISHNA GARITO VINNANU.MI ABHIPRAYAMULATO EKIBHAVISTHU MITO KALASI PANICHESE AVAKASANNI PRASADINCHAMANI AA PARAMESWARUNI PRARDISTUNNANU.
308 janardhan is the any programm in bangalore
309 K.Chandr Babu speech good good good
310 bhavani pranams swamiji, recently have listen upadesasaram in you tube. it is excellent. i cant express in words. before that i have read ashtavakrasamhita. but from your way of speech ,i have understood from different angle. but i want to know about meditation. what is correct meditation. i will try to see this universe as witness. because it is our true nature. aanapanasati is correct meditation? i know about living guru importance after knowing of our true nature. is he helping in sadhana? pls clarify my doubts swamiji. thanq very much
311 vuv prasad adiparaashakti naa ananta koti saastaanga namaskaaramulu
312 savitrijayasurya koti koti pranama to lotus feet of swamiji after i heard of gita iwant take blessings from you now we are in bangalore iam praying god bring the day early again pranam to holy feet of swamiji
313 vijayakumar jupudi Maha Adbutham Swamiji, Me Pravachanamulaku yentho Paramanandamu Ponduchunnamu.
314 venu vandruka shree swamiji my name is venu , i am a student in university of wales in uk , i have frns here frm different religion they asked me some questions about our religion , to which i couldn't answer as i haven't read any Vedas and these are the common question which are been asked on our religion every where .. i wd be very thankfull to you if you could answer to these questions: 1)why do we have more than 300 different types of RAMAYAN. 2)If its written in our scriptures that there is no image of GOD and yet why do we make image of our gods and we pray them as Ram,Krishna and so on... 3)Initially Mahabarth had only 8000 shlokas later it had 24000 and today it contain more than 100 thousand and where did this added sholkas come from?
315 P.Bala Bhaskar PUJYA SWAMIJI, The Concept of GOD in 7th Adhyayam in BHAGAVATH GEETHA through your Bodhana, of the then situation between Lord. SRI KRISHNA and ARJUNA in the war field of MAHABHATATHAM cleared some of the doubts till now in my mind and soul. Now I feel that weight reduced in mind and soul and can leave this so called world happily when ever my turn comes. Your Bodhana about Ashta Bhoothamulu, over and Above So Called "SUPER POWER" is superb. Its our luck(like Illiterate or common educated persons) to reach up to. I am magnetised with your Bodhana about VEDAS, Lord SRI KRISHNA and the ALMIGHTY SUPER POWER. And yet am eager to know so many things from YOUR Bodhana From Bhagawath Geetha 7th Adyayam onwards. When is Sree Peetham releasing DVDs from 7 Adyhyam onwards. Kindly intimate me to my E-mail or Adress. My Saashtaanga Namaskarms to YOUR HOLY FEET, VEDAS, LORD SRIKRISHNA'S HOLY FEET and AMIGHTY-SUPER POWER HOLY FEET. Balabhaskar.P dr.No. 41-5-22, Old Police Station Road, Krishna Lanka VIJAYAWADA-520013, AP, India. Ph.No. 0866/2523639
316 T.Srilakshmi Pujya Swamiji please let me know the place and time of sadhana on 26/05/2012
317 omkar joshi sastanga pranama swamiji, i waiting for sms or email regarding continuation of mantra sadhna programe held on 8th of may at TNR fort. please inform wheather mantra sadhna programe is there or not on 26-05-2012, if it is there where and at what time it is, please for sake of Dayananda swamiji inform to this unblossemed flower, which want's to blossem at your feet.
318 K SIVAKRISHNA KUMAR Please provide sale of CD/DVSs through all online bank accounts operations.
319 Murali Krishna Please send your contact address in Vizag for getting CDs &DVDs of swamy's Speeches Thank You
320 M.R.K.SATYANARAYANA Respected swamiji, I would like to procure your BHAGAVAD GEETA from your PEETHAM. But I am staying in Singapore. Kindly let me know how can get your CDs/DVDs etc. Another point is I would like to know whether BHAGAVAD GITA is available in CDs? If so, how to get them and what would be cost in Singapore dollars? Regards RAMAKRISHNA, Yishun Street 61, Block 636 #11-98, SINGAPORE-760636
321 omkar joshi i want be connected with swamiji's programs, so please, please do infrom me through sms or email 09985852877
322 Arathi Dear Swamiji, Most of the discourses talk about how to attain god and realization. I would like to know who created GOD, why GOD created this world, difference between jeevatma and paramatma. Please explain the origin of GOD and his intention of creating this world. Namaskarams.
323 B.V.Saraswati Swamiji namaskarams, i follow your talks on svbc channel daily at 7-7.30a,a.m. and i am very much impressed by the lectures. We shall be grateful if you can inform me thru email whenever swamiji visits mumbai. Thank you
324 Bangaru thalli My regards to pujya Guruvugaru. I am very much interested to get Dvd on the discourse of Sri lalitha sahasranamam which went on for 40days in hyderbad through online. His discourses are very impresive and heart touching once that we learn.
325 Veena Please update recent Sri Lalitha Rahasya Sahasranamam pravachanams CD/DVDs by Swamiji asap for the benefit of people around the world.
326 Rohini Rao Swami pranams. It was a continuous bliss for one full month by your discourse on 'AMMA'. I today after approximately 15 years of chanting of 'Lalita' am able to pronounce properly and with inner feeling after hearing you. You unfolded the 'Shakti' to us in such a simple manner, saastaanga pranam to You Guruji. I had opportunity of going to big congregation of devotees many times, but with no volunteer force, the discipline n orderliness of the massive crowd was amazing. I was spell bound to see none get disturbed, none walk in or out, non attend calls etc., you have taken full control of all the thousands if devotees with your energy. I feel jealous of the devotees who can hear you everyday. And lastly you bringing Hon'ble Dayanand Saraswati Guruji for our sake, and exhibiting how a guru and co learners are to be treated was stunning. I bow down at your godly feet, yours faithfully Rohini Rao
327 vamshisindole swamiji when is our 100 days ramayana program
328 parvathi I write in English since my mother tongue is tamil. I understand telugu very well . It was a HUGE BLESSING AND SUPRISE GIFT to have listened to your lectures on Lalitha Sahasranama.My husband Vaidyanathan and myself really, really relished every moment of it. We chant the names of lalitha , but always longed to know what each meant, the spiritual meanging. Imagine our bliss when you came to literally to our doorstep to explain (I stay opposite NTR stadium). I have no more words left, just tears of gratitude to express.And the best part was you not only revealed the MOther but also the Guru His Holiness Sri Dayananda Saraswati. The bhajans every day were on Lalitha. But the finally days it was BHo Shambo....You took us from Lalitha to Shiva Shambo as promised. With lots and lots of pranams...parvathi
329 Dilip Palakaladinna Swamijis Lectures are great.. Can you improve Online ordering in such a way that we can complete ordering process by submitting our credit card details in the same screen. I am trying to order from USA and donot find those online ordering specific details in the website. Another link specifying Online ordering is beneficial. Please provide a seamless online ordering that its easy and beneficial for devotees Thanks a much Dilip
330 c.n.srinivasa Rao pada Pranams to poojya guru ji.i feel that having born as human and listing your keno Upanishads made me to enter athma chintana and now practicing pl help me know more through your CD s on this subject. i am really blessed .thanks and pranams.
331 Veldanda Hanmanth Rao Sri lalitha sahasra Namalalo unna rahasyam telusukovalani chala korika undedi. swami vari dwara a korika teerindi. ayinakuda inka nerchukovalani sadana cheyyalane korika alage migilindi. hyderabad lo jaruguthunna program naa lanti entho mandiki amulyamaina anubhvanni migilchindi. swami variki Bhakthi purvaka pranamamulu.
332 satya iam listen ur speech in ntr stadium impressed in two concepts 1.every man find in determination and commitment. 2.do not leave any thing or any place but find in fact.
333 T NEELAKANTAM SVBC NANDU SWAMI VARI PRAVACHANAM CHAALA BAAGUNNADI
334 Veena Publication Request Form is not updated properly after adding Matrudevobava and yuvapadham. If possible try to provide a feature like add to basket for CDs and Books.
335 Veena Please update the website with the latest pravachanam CD/DVD videos of swamiji like Bhagavat Geeta, Isavasyopanishad Kenopanishad so that we can buy them online.
336 Mahesh Kumar(Guntur) thanks for adding a new option "Swamiji Camps".It is really awesome,very much needed for the followers of swamiji.
337 N Prabhakaran I have been listening to Swamiji's lectures for the past few years. Also I have purchased few CDs. I request Sreepetham to kindly participate in the next Hindu Spiritual and Service Fair which will be held in January 2013 at Chennai so that many would come to know of Swamiji. HSSF organisation offers free stalls and also provides food for two volunteers for the entire five days.
338 r.rambabu(bhimavaram) అందరికి "జగద్గురు ఆదిశంకర" జయంతి శుభాకాంక్షలు
339 Madhuri Iriventi Eagerly waiting for swamiji pravachanams on lalithasahasra namam,Can you please take this initiative and come up with CD's for people who are unable to attend swamii pravachanam and also for our listening and leveraging srimata namams. I am lalitha devotee
340 TSRV Prasad Namaskaram to Pujya Swami Paripoornananda Saraswati. Where can I get DVDs of Swami's Bhagavadgeeta pravachanam?
341 Srirama Jagan Mohan Rentachintala Namaskarams to Pujya Swamiji. I learnt that Swamiji is giving pravachanams on Sri Lalitha Rahasya Namam for about 30 days in Hyderabad during April 2012. My question is where can I get the CD/DVD's of these pravachanams. I am staying in US, so I would like to order it online. Appreciate, if you could let me know. Thanks - Srirama Jagan Mohan Rentachintala
342 Sadanandam Yadalam Hari Om! Is there any dvd by Pujya swamiji explaining thathva meaning of each word of sndhyavandanam and marriage rituals and manthras? Namaskars to the Lotus feet of swamiji.
343 Kalyan Chakravarthy I want HD quality bhagavathgeetha videos which is discoursed by swamiji, please say how can i find it
344 Sadanandam Yadalam Hari om thathsath. I have opened sreepeetham.in web iste to make payment for dvde's. I could not find any publications division where i can make on line payment for dvd's. Please give information. Devotee. Sadanandam
345 Paramesh G SVBC CHANNEL 7-00 TO 7-30AM PROGRAMME VERY VERY BEUTIFUL IAM SEEING DAILY AND VERY THANKS TO PUJYA SWAAMEEJEE
346 Srinivas Greetings. Kindly consider the following: - Read the emails and respond to the devotee's enquiries - Provide details of all the Sevas, prices, whether going to be performed by Swamiji or not etc - Reconcile between two websites and ensure only one is live - Publish the list of dates, stars, timings of next phases of any Pujas/Homams/Yagnams that are for public or that can be utilized by any private person - Personal email id of Swamiji or timings of consultation with Swamiji - Organize any astrological cosultation services/Sri Vidya Lessons. - I have enquired on how to send the monies for Ugadi; till date no one has responded.
347 chaitanya krishna please upload the speeches of swami varu..so that we can download
348 venkatesh meeru facebook lo kuda aka page create chesukondi deeni dwara prapancha nalu mulalaku mana bharatha desha gnanani vistharimpacheya vachu.. thank u guruji
349 P.KRISHNA MURTHY SHREE RAMA NAVAMI SUBHAKANSKHLU - SWAMIJI
350 Krishnajeemale so many devotional speeches
351 KrishnajeeMale gods
352 jayaram.kb pravachana impartent tathavas
353 rambabu.r(bhimavaram) andariki UGADI subakankshalu
354 rambabu.r(bhimavaram) పూజ్యశ్రీ పరిపూర్ననంద సరస్వతి స్వామిజి గారికి మరియు ప్రపచం లో ఉనటువంటి తెలుగు ప్రజలకు " నందన నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ".
355 ravula.rambabu( bhimavaram) Swami Paripoornananda Saraswathi garuki na yoka padabi vandanam madi hindu darmam ani tala atukuni mi valaa goravamga chepukuntunamu miru talapetena getha yajnam maku chala anamdaga undi.
356 Kokkula Ganesh I have one suggestion U make arrangements for posting questions and answers given by swamiji. It helps to share thoughts and solve devotees doubts
357 Sandhya Krishtipati Thanks for creating the website which makes us contact Guruji. Apart from Andhra request Pujya Guruji to provide pravachanam in Bangalore as well As I am from Bangalore and will not be able to attend pravachanam that happens in Andhra. Respectfully, Sandhya
358 B N SRINIVASA REDDY EVERY DAY WE ARE LISETENING SWAMY PRAVACHANAM IN SVBC CHANNEIL FROM 7 TO 730 AM, This is very useful to us and give energy and to attain happiness and know the atmagnanam. koti pranamalu for giving such wonderful pravachanam with all details and full information with examples. THIS PRAVACHANAM HELPS TO CHANGE MY LIFE AND DO THE KARMA WITH RIGHT PATH. thanks lot to swamiji.
359 Prof. C.Parameswara Murthy Swamy vaari pravachanaalatho theertha yatra cheyyalani abhilaasha. Dayacheesi oka avakaasam ivva galaru.
360 Tajuddin Poojya swamiji, I born in 1970. Want to join as sanyasi in your math.What are the rules? Any age limit or anything has to be deposited? please mail in detail about rules and duties os sanyasi i n your math. I look forward for your mail. Thanking you, Tajuddin.
361 Tajuddin Poojya swamiji, I born in 1970. Want to join as sanyasi in your math.What are the rules? please mail in detail about rules and duties os sanyasi i n your math. I look forward for your mail. Thanking you, Tajuddin.
362 satyanarayana.julakanti everday swamiji pravachanamlu vintam.e speeches viswamanta vini manishi manishi ga eda gala ni korukunta nanu
363 Bhargava Panchakarla శ్రీ శ్రీ శ్రీ స్వాముల వారికి షాష్టాంగ ప్రణామములు,Jay guru dave Hare Krishna,if possible can you develop the site in telugu version, why because if we read in telugu version,that comfort(under standing) levels is different,at the same time our local language.Thanking you, Bhargava Panchakarla, Rajahmundry
364 krishnamohan sharma Request to give chance to participate in the swamijis tour or though I am 44 years please provide chance in free camp at Kakinada.
365 P.KRISHNA MURTHY I am P.Krishna Murthy from Chhattisgarh- Raipur-ISWARYA BHARATI SPIRITUAL MONTHLY MAGAZINE - NOT ONLY GIVES KNOWLEDGE IT GIVES "OKA MANISHI ELA EDAGALI EE SAMAJAM LOO. p.murthy@ambujacement.com - SWAMIJI CHARANALUKU MANASA SMARAMI MARIYU SIRSA NAMAMI.
366 c.r.balasimha rao om namo narayana
367 vennela plz update the information.........
368 MORKONDA VEERA RAGHAVA iam intensely desired to be a sishya to swamiji.what is the procedure for this.please kindly tell me!
369 phani vennela nimmagadda please upload swamiji's discoures
370 Gurumurthy Sastry my salutations at the holy feet of sri swamiji. If the discourses of sri swamiji are available on this website for download it would be of great help to people like me who missed them. Sincerely, Gurumurthy Sastry
371 ravi shankar Swami Paripoornanada Sarawwathi gives practical view of life & vedas to all sections of people. He is a great inspiration to all religious,social and youth of the country. Wish culd have a one on one session with him .
372 K.RAGHUVEERKUMAR Please give the tour programme of swamigi in the website.please keep latest magazine in the website. please give us swamigis cellno.with pranamams to swamyji.--krkumar.anantapur.ap.
373 Mokshagundam.Krishna Murthy I would like to buy HINDU DHARMA,DVD's 15 nos Buy post.Advise me the procedure plz
374 DR Y N RAO Dear Sirs, I shall be grateful to you if include my e-mail ID for sending all Updates of your Site, viz., Schedules of Swamiji's Discourses at Hyderabad, Yatra Programs along with Swamji, etc. Sincerely, Sd/-xx, 01/12/2012 (DR Y N RAO) HYDERABAD e-mail: doctorynrao@yahoo.co.in
375 chennupati sri krishna good and informative site but kindly give availability of sri swami.i ma from tirupati
376 venkatatatacharyulu.pedali sri janaki vallbho vijayathe
377 nely.yugandhar om namo narayana
378 nely.yugandhar om namo narayana
379 sita nenu monna petham ki vachanu , viajayawada nudni , kanie swami leru timings ani uncahru naku emi lteiyadu, so back vachesamu evaro vokkalani information ivadaanikie kochem unchundi, duram nundi vastunamu, plz timings kakunda evaro vokarni unchundi, vachanu, kanie swami ni chudakunda velliepoyanu, kaneesam ammavarani ni chudalie kada plz try to understand. thank u
380 sita annie bagunaie utubelo kenopanishad only 9 parts chusanu migatavi enduku unchaledhu so plz
381 sindhuja please forward swamiji's regular sessions in hyderabad to my email adress with dates and places,so that we can attend them
382 P.KRISHNA MURTHY SINCE LAST ONE YEAR I AM DAILY LISTENING PRAVACHANAMS OF PUJYA SWAMIJI - AND ALSO YUVA GITA ON SUNDAY
383 PRAKASH Pranams to holy feet of sri Swamiji,am from challakere,karnataka,we are very much attached to swaliji's daily pravachan at TTD channel,and the teaching of swamiji tallys very much with the teachings of our guru SRI BRAHMACHAITANYA MAHARAJA OF GODAVALE,MAHARASHTRA,thanks to TTD
384 komarraju pavan please notify different talks of swamiji with details of places and dates so that we can attend them and inform correct e-mail address of swamiji and also sreepeetham
385 SUBRAMANYAM DUVVURI PLEASE TELL THE SUBRAHMANYAM SASTI POOJA FEE
386 R.RamaRao pranamalu swamijiki.manava samajaniki ento seva chestunnaru. could you please notify the places where swamiji discourse will be held in the current month so that we wish to attend.
387 shirisha please notify different talks conducted by swamiji with details of places and dates so that we can attend them
388 sathyapalreddy please notify different talks conducted by swamiji with details of places and dates so that we can attend them.
389 P.V.GIRI kindly inform correct e-mail address of sri sri sri swamiji and also sreepeetham
390 P.KRISHNA MURTHY Pujya Swamiji Pravachanam schedule in AP and across the country.
391 paramashiva please notify different talks conducted by swamiji with details of places and dates so that we can attend them
392 pavankuma sarma chala goppa seva mariyu dharmika pracharam
393 L.PADMAJA Hare Krishna...
394 Kiran Kumar A I find there are two websites for Sreepetham. 1.http://www.sreepeetham.in 2.http://www.sreepeetham.org which one is authentic? I had to donate for goseva and stopped after finding these two links. Please clarify on this.
395 prasad send me latest updates and festival function details
396 k.pavankumar read the emails and answer our questions
397 THUMULA ANAND send me some more details
 
Click here for more videos
 
Copyright © www.sreepeetham.in Designed by Aaspire Technologies